True Yodeling Readiness - I Bet He Drinks Chocolatemung.

volymbyggnad

Idag finns det många smarta betongkonstruktioner, såsom cellbetong och modulbyggnad med sanitära tomrum. De gamla traditionella sätten är omoderna, tunga, klumpiga och inte lika miljö- och hälsosäkra. När man gjuter betongkonstruktioner för golv är volymbyggnad en bra lösning eftersom det ger en stark konstruktion med minskad vikt. Betongen torkar fortare efter gjutningen än vanlig betong, och ventileringen blir optimal, vilket gör att fukt och radon transporteras ut ur konstruktionen. Anlita experterna!